ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
65/1 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์

055-716912

แผนที่