ห้องภาพโรงเรียน

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมถวายความอาลัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายความอาลัย เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้บริการสถานที่จอดรถ และบริการรถรับส่ง แก่ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้