ห้องภาพโรงเรียน

ต้อนรับครูธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการต้อนรับ นางสาวธัณยปัถย์ มาลาเนศวร์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยมีนายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายแผน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้
โดยนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) พร้อมคณะครู เดินทางมาส่งตัวและเข้าร่วมพิธีต้อนรับ นางสาวธัณยปัถย์ มาลาเนศวร์ ในครั้งนี้ด้วย