ห้องภาพโรงเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียน

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 4 กันยายน 2565 นักกีฬาเปตอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลศอันดับ 1 นางสาวอักษราภัค สร้อยระย้า, นางสาวรัตนาพร มากคำ, นางสาวเกษรน้ำผึ้ง สีกล่อม, นางสาวนฤมล คมขำ โดยมีผู้ฝึกสอนคือ นางสาวนัทธนาพร พุ่มไสว