ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

  ...

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 2565

ประกาศโรงเรียนเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึ ...

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อม.4 ประเภทโควตา 2565

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเ ...

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.kpsschool.ac.th/176 ...

อ่านต่อ

การงดการเรียนในรูปแบบปกติ 2565

...

อ่านต่อ

การงดการเรียนในรูปแบบปกติ

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการงดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 ...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียนพร้อมคณะครู แข่งขันทักษะวิชาการ

รับรางวัลระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมการบริหารจัดการ ประเภทมัธยมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม (Kick off) ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน ...

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ปลาย

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในวันศุกร์ท ...

อ่านต่อ

เผยแพร่นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL

การเผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL ของนักเรียนชั ...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรั ...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ#2

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบ TCAS6 ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด