ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ฃสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่https://www.kpsschool.ac.th/125