ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภท ความสามารถด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)ดาวน์โหลดได้ที่นี่https://www.kpsschool.ac.th/126