ข่าวสารโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

13 กุมภาพันธ์ 2562


ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง"สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่https://www.kpsschool.ac.th/127