ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

27 มีนาคม 2562


ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562ามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.kpsschool.ac.th/130