ข่าวสารโรงเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปี2563

10 มกราคม 2563


โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2563 สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้ที่--->>  https://www.kpsschool.ac.th/133