ข่าวสารโรงเรียน

เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรม

6 สิงหาคม 2563


ประชาสัมพันธ์เรื่อง เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "ชากังราว นครแห่งศิลป์"ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่---->> https://www.kpsschool.ac.th/150