ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

29 มกราคม 2564


โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเปรมิกา จั่นจำรูญ และ นางสาวเพ็ญยุพา รอดทรัพย์