ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ#2

29 มกราคม 2564


โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน