ข่าวสารโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ปลาย

19 ตุลาคม 2564


????????ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมชาวไร่อ้อยกำแพงเพชร


????เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมาฉีดวัคซีน คือ


1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)


2.เอกสารยินยอมของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ตัวจริง)


????ให้นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปรึกษาเวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


????นักเรียนขึ้นรถที่โรงเรียนเวลา 13.30น.


????นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน