ข่าวสารโรงเรียน

การงดการเรียนในรูปแบบปกติ

3 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการงดเรียนในรูปแบบปกติ
(On Site) ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565