ข่าวสารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2565


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ประจำปีการศึกษา 2565


????รับสมัครวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565


????รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม รอประกาศอีกครั้งนะคะ


⚡️ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ


⚡️ความสามารถพิเศษด้านวิชาดนตรี


⚡️ความสามารถพิเศษด้านกีฬา


⚡️นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา