ข่าวสารโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อม.4 ประเภทโควตา 2565

25 มีนาคม 2565


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)