ข่าวสารโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง 2565

1 มิถุนายน 2565


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 

ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร