ข่าวสารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียน2566

9 มกราคม 2566


รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566????ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

????ความสามารถพิเศษด้านดนตรี

????ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

????นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละประเภท รอประกาศรับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ