ข่าวสารโรงเรียน

การปิดเรียนกรณีพิเศษ 17-29 พฤษภาคม 2566

16 พฤษภาคม 2566


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ


ดาวน์โหลดเอกสารที่---->>> https://www.kpsschool.ac.th/203