ข่าวสารจากโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

แข่งขันตอบปัญหา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

...

อ่านต่อ
กีฬาสีภายใน แม่ปิงเกมส์ 2022

กีฬาสีภายใน แม่ปิงเกมส์ 2022

...

อ่านต่อ
วันตรุษจีนปี2566

วันตรุษจีนปี2566

...

อ่านต่อ
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

...

อ่านต่อ
กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

...

อ่านต่อ
ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

...

อ่านต่อ
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

...

อ่านต่อ
โครงการวันสำคัญสากล

โครงการวันสำคัญสากล

...

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ 2566

การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ 2566

...

อ่านต่อ
ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ม.ปลาย

ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ม.ปลาย

...

อ่านต่อ
ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ม.ต้น

ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ม.ต้น

...

อ่านต่อ
TP MUSIC AWARDS 2022

TP MUSIC AWARDS 2022

...

อ่านต่อ
โครงการสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก

โครงการสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก

...

อ่านต่อ
รวมพลังนักปั่น สำนึกคุณ พ่อของแผ่นดิน

รวมพลังนักปั่น สำนึกคุณ พ่อของแผ่นดิน

...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

...

อ่านต่อ
พัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

พัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

...

อ่านต่อ