ข่าวสารจากโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

แนะแนวคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

แนะแนวคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

...

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน

...

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ โครงการ ATC@Toeic

ปฐมนิเทศ โครงการ ATC@Toeic

...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์

...

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567

...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษ21

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษ21

...

อ่านต่อ
กิจกรรมมุทิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ นาคนาม

กิจกรรมมุทิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ นาคนาม

...

อ่านต่อ
“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

...

อ่านต่อ
กิจกรรมครบรอบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

กิจกรรมครบรอบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

ศึกษาดูงาน สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม

ศึกษาดูงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม

...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ 1“

ศึกษาดูงาน โรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ 1“

...

อ่านต่อ
กิจกรรมฝึกอบรมผ้ามัดย้อมศิลาเเลง

กิจกรรมฝึกอบรมผ้ามัดย้อมศิลาเเลง

...

อ่านต่อ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี2566 ครั้งที่2

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี2566 ครั้งที่2

...

อ่านต่อ
กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร

กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร

...

อ่านต่อ