ข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศจากโรงเรียน

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2563

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2563

...

อ่านต่อ
การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563 ให้นักเรียน รายงาน...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

...

อ่านต่อ
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

...

อ่านต่อ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.kpsschool.ac.th/131 ...

อ่านต่อ
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.kpsschool.ac.th/132 ...

อ่านต่อ
การเก็บเงินปีการศึกษา2562

การเก็บเงินปีการศึกษา2562

...

อ่านต่อ
หยุดเรียนกรณีพิเศษ

หยุดเรียนกรณีพิเศษ

...

อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

อ่านต่อ
ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึ...

อ่านต่อ
ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศ...

อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี 2562

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี 2562

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาม...

อ่านต่อ
ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ฃ ส...

อ่านต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

...

อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2561

ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2561

...

อ่านต่อ