ข่าวสารจากโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง 2565

ประชุมผู้ปกครอง 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน ...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ประจำปีการศึกษา 2565 ร...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ปลาย

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ปลาย

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แจ้งกำหนด...

อ่านต่อ
เผยแพร่นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL

เผยแพร่นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL

การเผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โด...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ#2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ#2

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่1-...

อ่านต่อ
เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรม

เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เรื่อง เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒ...

อ่านต่อ
ผลการเรียนเทอม2 ปีการศึกษา2562

ผลการเรียนเทอม2 ปีการศึกษา2562

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนสามารถเข้าดูเ...

อ่านต่อ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

อ่านต่อ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปี2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปี2563

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พ...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

...

อ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ...

อ่านต่อ
การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

...

อ่านต่อ