ข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่-ประจำปีการศึกษา-2561 https://www.kpsschool...

อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25...

อ่านต่อ
ประกาศ-การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2561

ประกาศ-การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ -->>    https://...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้หยุดเรียน

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้หยุดเรียน

...

อ่านต่อ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://www.kpsschool.ac.th/89 ...

อ่านต่อ
ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียน

ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียน

ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร https://www.kpssc...

อ่านต่อ
ใบมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร https://www.kpsschool.ac.th/...

อ่านต่อ
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 https://www.kpsschool.ac.th/88 ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนองค์การบริหารส่ว...

อ่านต่อ
ประกาศการเก็บเงินชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2560

ประกาศการเก็บเงินชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2560

ประกาศการเก็บเงินชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท...

อ่านต่อ
ค่าลงทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ค่าลงทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2560

นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพง...

อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2560

ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

...

อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี2561-2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี2561-2564

...

อ่านต่อ
แนวทางการขับเคลื่อน

แนวทางการขับเคลื่อน

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน "โรงเรีย...

อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2563) ...

อ่านต่อ